Cincér Bt.
logo
Dendrokronológiai kutatások Erdélyben 2004-ben

  Az F043167 OTKA-nyilvántartási számú "Dendrokronológiai kutatások Erdélyben" című pályázatunk keretében 2004-ben az alábbi munkát végeztük el:

  A 2004. esztendőre tervezett célok közül a legfontosabb az előző esztendőben megkezdett kutatások folytatása volt az alsócsernátoni Hászmán Múzeumban. Míg a 2003. évben próbaként végzetük a vizsgálatokat, most szisztematikus kutatás következett, és a Múzeum teljes (épület)anyagát sikerült bevonni az elemzésekbe. Ennek eredményeképpen egy hosszú "lebegő" fenyőkronológia áll rendelkezésünkre, ami relatív kronológiai megfigyeléseket már most lehetővé tesz, és távlatilag, reményeink szerint még a kutatási periódus ideje alatt, abszolút keltezést is tud majd nyújtani.
  Ezt a munkát egészítette ki a régészti ásatásokon korábban előkerült maradványok elemzése, illetve Erdély területén lévő álló emlékek műemléki jellegű kutatása során végzett keltezési tevékenységünk. Ezek közül a legfontosabbak a csíkszentkirályi kúria pincefödémének vizsgálata és abszolút keltezése, a szatmári híd cölöpeinek vizsgálata, a csíksomylói Szalvátor kápolna padlógerendáinak vizsgálata, valamint a Menasági Adorján kúria helyreállítási munkái során kiváltott gerendák elemzése volt, és ennek eredményeinek összevetése a korábbi kutatási eredményekkel.
  A küföldi kapcsolatok felhasználása révén sikerült egy Erdély északi részére érvényes, az 1406-1994 közötti időszakot lefedő kronológiát bevonnunk az elemzésekbe, mely jól használhatónak bizonyult, és amely érvényességi területét a továbbiakban elemeznünk kell.

  A program első eredményeit a nemzetközi szakmai közélet számára szeptemberben a Rendsburgban megrendezett EuroDendro2004 konferencián mutattuk be poszter segítségével. A konferencia az eredményeink publikálásán túl a személyes kapcsolatok kiépítésében volt igen hasznos.
  A hazai, főként a rokon és kapcsolódó területeken dolgozó kutatók tájékoztatását szolgálta a július elején (július 1-3.) Szarvason megrendezett V. Tájtörténeti Tudományos Konferencián megtartott előadásunk, melynek anyaga a közeljevőben nyomtatásban is megjelenik majd.

  Természetesen tovább folyt a recens anyagok tervszerű gyűjtése Csíkszereda tág környékén. Ez a munka két lokális (Nyárád-menti és hargitai) kronológiát eredményezett, ami a terület zónázottságának megismeréséhez szolgáltatott értékes adatokat.