Cincér Bt.
logo
Dendrokronológiai kutatások Erdélyben 2006-ban

  Az F043167 OTKA-nyilvántartási számú "Dendrokronológiai kutatások Erdélyben" című pályázatunk keretében 2006-ban lezártuk a négy évre tervezett kutatást. Eredményeit röviden az alábbiakban foglaltuk össze. (Reményeink szerint a közeljövőben a részletes összegzésünk is megjelenik majd.)

  A pályázatban tételesen felsorolt eszközöket beszereztük, melyek továbbra is Csíkszeredán maradnak, így a kutatások a jövőben is folytathatók lesznek.
  Elkezdtük összegyűjteni a recens adatsorok elkészítéséhez szükséges mintaanyagot, a tölgyekre fókuszálva. A recens gyűjtéseink súlypontja a kelet erdélyi területekre esik, a továbbiakban szintén kisrégiónként csoportosítva, több új lelőhely vizsgálata lesz szükséges majd. Több dendrokronológiai zónát sikerült lokalizálnunk. A kiderült, hogy Erdély területe a jelenlegi Magyarország területéhez hasonlóan dendrokronológiai szempontból mozaikos szerkezetű, valamint a külföldi adatsorok lényegében nem használhatók Erdély területén.
  A megvizsgált területen tölgyek mellett nagy mennyiségben használtak fenyőféléket is. Legalább három gyakori fajta fordul elő: luc-, jegenye- és erdeifenyő. Úgy tűnik, hogy ezek használata nem helyfüggő. A kutatás fontos eredménye volt annak fölismerése, hogy a fenyőféléket az (kora)újkorban kezdik nagy(obb)mennyiségben alkalmazni, és ekkor a korábban tölgyből készített szerkezeteket is fenyővel javítják.
  A recens minták lehetővé tették a tölgyek szijácsstatisztikájának elkészítését. Ennek eredménye: 15 +/-2 évgyűrű.
  Az összességében hatvanhat lelőhelyről gyűjtött minták révén sikerült két, a régészeti/műemléki kutatásban használható tölgykronológiát készítenünk: a Csíki-medencére érvényeset (1526-1736) és a Küküllők felső folyására, Segesvár környékére érvényeset (1336-1518).
  Rendelkezünk két „lebegő”, azaz konkrét évszámokhoz még nem kötött középkor végi - koraújkori fenyő-kronológiával, 119 és 179 év terjedelemben. Ezek több fontos műemlék relatív időrendjét megadják.
  Külföldi kapcsolatok révén sikerült a kutatásokat bekapcsolni több nemzetközi együttműködésbe.