Cincér Bt. logo

wc1

stradivari

tevékenységünk:
  régészeti ásatásokon, vagy műemléki munkák során előkerült famaradványok kormeghatározása

  és
  minden ehhez kapcsolódó szakmai tevékenység:
   szakmai segítség adása a leletek feltárásához
   szakvélemény készítés
   értékelő tanulmány összeállítása
   szakirányú oktatás